Cennik badań psychologicznych

1. Badania z zakresu psychologii transportu - tzw. badania kierowców, psychotesty.

Uwaga:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. § 13 p.1 w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937) cenna badań psychologicznych wynosi: 150 zł.

    Zaliczają się do nich przykładowo badania:
Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia lub kierowcy przedłużający ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem (motorniczy). 150,00 zł
Osoby, którym cofnięto lub ograniczono uprawnienia do kierowania pojazdami (skierowana przez Policję lub Starostwo z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym - przekroczenie 24 punktów karnych, jazdę pod wpływem alkoholu, sprawców wypadków drogowych itp.). 150,00 zł
Kierowcy transportu drogowego, kierowcy taksówek
(Kwalifikacja zawodowa / Szkolenie okresowe).
150,00 zł
Instruktorzy nauki jazdy i kandydaci na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów. 150,00 zł
Osoby skierowane przez lekarza wobec której, w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazdem. 150,00 zł
Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych. 150,00 zł
Kierowcy pojazdów uprzywilejowany i przewożących wartości pieniężne. 150,00 zł
    Pozostałe badania z zakresu psychologii transportu:
Kierowca kat. B wykorzystujący pojazd w celach służbowych, przedstawiciele handlowi 90,00 zł
Zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorzy wózków widłowych, suwinicowi, spawacze, kierowcy sprzętu ciężkiego tzn.: koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej - Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287) 70,00 zł
Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie. 20,00 zł
Duplikat orzeczenia psychologicznego. 20,00 zł

2. Grupowe szkolenia psychologiczne skierowane dla firm.

Szkolenia psychologiczne z zakresu:
rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej, asertywności i wiele innych.
wg wyceny indywidualnej

3. Badania i zajęcia indywidualne.

Konsultacje, diagnozy, porady psychologiczne itp. wg wyceny indywidualnej

Zapraszamy firmy do stałej współpracy. W przypadaku podpisania umowy istnieje możliwość negocjacji cen.